CEFNFFORDD CASTELL-NEDD I’R FENNI YR
A465 – RHANNAU 5 A 6 CYNLLUN DEUOLI
O’R FENNI I HIRWAUN – DOWLAIS TOP I
HIRWAUN

Bwriedir cynnal cyfarfod Cyn Ymchwiliad mewn perthynas ag ‘Adrannau 5 a 6 Cynllun A465 Blaenau'r Cymoedd' yfory – Iau, Mawrth 1 18 – yn y Ganolfan Orbit, Merthyr Tudful am 10:00. Ar hyn o bryd mae'r digwyddiad ar y gweill ond mae'r tywydd yn cael ei fonitro.

CYHOEDDIAD YMCHWILIAD CYHOEDDUS

We use cookies to help provide you with the best possible online experience.
By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.
You can find out more and set your own preferences here.